Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 13:41 22/01/2019

Sáng ngày 18/01/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do ông Trần Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; tham dự Hội nghị có mời đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, đại diện TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; các ông, bà là thành viên Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách Nhà nước huyện, thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế; lãnh đạo, đội trưởng các Đội nghiệp vụ và cán bộ, công chức Chi cục Thuế; đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối Bưu điện huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo về kết quả thực hiện công tác thuế năm 2018 trên địa bàn huyện: Tổng thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện là 38,4 tỷ đồng, đạt 113% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 110% so với dự toán phấn đấu Cục Thuế tỉnh giao và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung đa số các khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán.

Bên cạnh đó là một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách Nhà nước năm 2018: Thực hiện công khai 270 lượt doanh nghiệp và hộ kinh doanh nợ thuế, với số tiền thuế nợ 4,2 tỷ đồng, kết quả có 32 đơn vị thực hiện nộp 1,2 tỷ đồng; Chống thất thu xây dựng cơ bản tư nhân đã quản lý thu được 72 cá nhân với số tiền là 101 triệu đồng; Quản lý chống thất thu thuế trên khâu lưu thông truy thu và xử phạt 25 trường hợp với số tiền 190 triệu đồng...

Ông Nguyễn Công Tùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thuế năm 2019, tạo môi trường ổn định phục vụ có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019, trên cơ sở các nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo tổng kết của huyện, đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương đánh giá lại những mặt còn tồn tại trong công tác phối hợp với Chi cục Thuế để triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, ban, ngành, địa phương mình. Đánh giá những nguyên nhân, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, kiện toàn, nâng cao hiệu quả thực hiện.

Tập trung xử lý và thu hồi nợ đặc biệt là các khoản nợ có khả năng thu, bảo đảm đến ngày 31/12/2019 nợ thuế giảm dưới 5% so với dự toán thu năm 2019.

Tập trung tham mưu, xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện đề án của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, như đề án khai thác khoáng sản, quản lý hộ kinh doanh, đề án thu hồi nợ thuế.

T/h: Xuân Huy (Văn phòng HĐND và UBND huyện)