Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện họp thông qua Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 12:58 21/08/2019

Ngày 20/8/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do bà Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, chủ trì tổ chức cuộc họp thông qua Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019. Tham gia cuộc họp có các ông, bà trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, thành viên Đoàn giám sát và đại diện các đơn vị được giám sát.

Tại cuộc họp, Đoàn giám sát đã công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát; Kế hoạch giám sát; dự thảo lịch giám sát và Đề cương báo cáo đối với các đơn vị được giám sát. Thông qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đánh giá vai trò, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của các phòng, ban, UBND các xã. Qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình trong thời gian tới.

Sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát thông qua Kế hoạch, Đề cương giám sát, các đơn vị được giám sát và các đại biểu tham dự họp nhất trí cao với kế hoạch và đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn giám sát đưa ra. Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Băng ADrênh và UBND xã Dray Sáp. Đồng thời, sẽ tiến hành khảo sát thực tế trên địa bàn 02 xã.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị được giám sát cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo để việc giám sát đạt hiệu quả cao nhất./.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)