Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ tại xã Ea Bông

Cập nhật lúc: 15:51 17/04/2019

Sáng ngày 16/4/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Lê Văn Nghị, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Ea Bông về giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2018. Tham gia với đoàn giám sát có bà Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành viên Đoàn giám sát; về phía xã có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể của xã.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Báo cáo của UBND xã Ea Bông, tổng số đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 2013-2018 là 148 lượt cán bộ, công chức, viên chức với tổng số tiền trên 3.110 triệu đồng; chính sách hỗ trợ phần lớn tập trung vào phụ cấp thu hút, phụ cấp thâm niên lâu năm. Việc triển khai kịp thời chính sách đã góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 116 về trợ cấp ban đầu, trợ cấp chuyển vùng ở một số trường hợp cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Nghị, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã Ea Bông cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai chính sách và tổ chức thực hiện tốt chính sách; thực hiện nghiêm túc công tác rà soát thống kê đúng, đủ đối tượng thụ hưởng; quan tâm hơn công tác lập dự toán, chi trả, thanh quyết toán; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh./.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)