Công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 10:02 18/03/2020

Ngày 16/3/2020, UBND huyện Krông Ana ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Krông Ana.

Tại Quyết định công bố, UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và báo cáo thường xuyên, kịp thời về UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng đảm bảo cho tái đàn phục hồi sản xuất chăn nuôi theo quy định; Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu giải quyết hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành.

Ngày 28/6/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại thôn 4, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana sau đó lan ra trên tất cả các xã, thị trấn, mặc dù trước đó UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách quyết liệt. Ngày 08/01/2020 trên địa bàn huyện xảy ra ổ dịch cuối cùng tại 01 hộ dân ở thị trấn Buôn Trấp, đến nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện không xuất hiện thêm ca dịch bệnh nào.

Thực hiện theo các quy định hiện hành về công bố hết dịch, UBND huyện Krông Ana ban hành Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất, chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện khôi phục, diễn ra bình thường./.

T/h: Mi Ni (VP HĐND và UBND huyện)