Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Điền, gương làm kinh tế giỏi

Cập nhật lúc: 15:26 23/11/2019

Dám nghĩ, dám làm, tìm tòi, học hỏi những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả ngay tại quê hương để phát triển kinh tế gia đình; nhiệt tình giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ông Huỳnh Đức Quốc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Điền là gương làm kinh tế giỏi được bà con trong xã quý mến, tin tưởng.

Là cán bộ Hội nông dân, ông Huỳnh Đức Quốc đã nhiều lần có dịp được tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế khác nhau ở trong và ngoài huyện; Qua học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhiều cách làm, mô hình hiệu quả ở nhiều nơi ông đã mạnh dạn tiên phong trong việc chuyển đổi và phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao như mô hình nuôi Ba Ba trước đây đã cho gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Sau 10 năm phát triển mô hình, do thiếu giống và thức ăn cho con Ba Ba nên ông đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng Nấm. Từ vốn vay giải quyết việc làm 50 triệu đồng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và nguồn vốn gia đình tích góp được, ông đã xây dựng 05 trại Nấm với diện tích 36 m2/trại. Tận dụng nguồn nguyên liệu rơm sẵn có của địa phương ông đã trồng và phát triển mô hình Nấm rơm, hàng tháng 01 trại thu được từ 4,5- 5 triệu đồng sau khi trừ chi phí, trong một năm gia đình thu từ 10 đến 11 đợt, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã, từ hiệu quả kinh tế đem lại cho gia đình mình và nhận thấy mô hình trồng nấm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm ổn định cho nông dân, ông Quốc đã vận động bà con trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để phát triển mô hình trồng Nấm. Đến nay, toàn xã có 48 hộ trồng Nấm các loại, cho thu nhập từ 10 đến 11,5 triệu đồng/tháng/hộ.

Ông Huỳnh Đức Quốc- Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Điền đang kiểm tra, chăm sóc Nấm

Ngoài ra, ông còn tuyên truyền, vận động nông dân trong xã phát triển các mô hình phát triển kinh tế như trồng hoa và cây cảnh cũng đem lại thu nhập cho người dân từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng. Từ các mô hình phát triển kinh tế, thu nhập của người dân được nâng cao, kinh tế phát triển ổn định, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 6,26% (106 hộ), đồng thời tăng thu nhập bình quân đầu người lên 38 triệu đồng/năm.

Tiên phong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tuyên truyền vận động bà con nông dân phát triển kinh tế cũng như hoạt động phong trào của Hội, ông Huỳnh Đức Quốc đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp ghi nhận, biểu dương khen tặng nhiều giấy khen. Ông là tấm gương sáng về vượt khó làm giàu và gương mẫu, năng nổ trong công tác Hội./.

T/h: H' Jim Hmok (ĐTT-TH huyện)