Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana tổ chức sơ kết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Cập nhật lúc: 09:17 17/10/2018

Ngày 16/10/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Ông Y Hương Niê, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 09 tháng đầu năm 2018, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch. Theo đó Ban đại diện HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới. Tính đến ngày 30/09/2018, NHCSXH huyện đã tập trung giải ngân vốn cho vay các chương trình tín dụng với tổng nguồn vốn là 246.040 triệu đồng, tăng 14.380 triệu đồng so với cuối năm 2017, đạt tỷ lệ tăng trưởng 6,2%. Nguồn vốn cho vay từ NHCSXH đã tạo điều kiện cho 9.167 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu từ sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống và đầu tư cho con em học tập. Chất lượng dư nợ ủy thác có chuyển biến tích cực, nợ quá hạn giảm 224 triệu đồng so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ: 241.781 triệu đồng, tăng 14.459 triệu đồng so với cuối năm 2017, đạt 98,3% KH, đạt tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,36%; Dư nợ quá hạn là 735 triệu đồng, chiếm 0,30% tổng dư nợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, tồn tạị như: việc kiểm tra sử dụng vốn chưa được quan tâm đúng mức, việc đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích chưa được các đơn vị nhận ủy thác thực hiện kịp thời, chưa chủ động thực hiện; tình trạng hộ vay đang còn dư nợ tại NHCSXH bán tài sản nhà cửa, đất đai vẫn tiếp tục diễn ra nên nguy cơ tăng nợ xấu trong thời gian tới.

3 tháng cuối năm 2018, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện. Tập trung giải ngân hoàn thành từ kế hoạch dư nợ được giao, phấn đấu đến 31/12/2018 giảm nợ quá giảm xuống dưới 0,3%, tỷ lệ thu lãi đạt 99% trở lên. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động hộ vay trả nợ theo phân kỳ, phấn đấu thu nợ phân kỳ đạt trên 70%, thu nợ kỳ cuối đạt 80%, tỷ lệ số hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng đạt 80%.

Ông Y Hương Niê - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, ông Y Hương Niê, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong 03 tháng cuối năm 2018, các cấp, ngành, hội đoàn thể cần có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng. Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình đề ra; phát huy hiệu quả đồng vốn, từng bước xã hội hóa tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại phiên giao dịch xã nhằm nắm bắt các tồn tại, vướng mắc và có giải pháp khắc phục kịp thời./.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)