Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Cập nhật lúc: 15:30 11/04/2019

Ngày 10/4/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong quý I năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân; công  tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 31/3/2019, tổng dư nợ là 252.018 triệu đồng, tăng 6.154 triệu đồng so với năm 2018, đạt 96,4% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ tăng trưởng 2,47%. Doanh số cho vay quý I là 21.467 triệu đồng với 661 lượt hộ vay vốn. Tổng số hộ vay là 9.133 hộ. Doanh số thu nợ là 15.313 triệu đồng. Dư nợ quá hạn là 941 triệu đồng, chiếm 0,37% tổng dư nợ (trong đó: Đoàn thanh niên 0,68%, Hội Cựu chiến binh 0,53%), tăng 91 triệu so với năm 2018.

Trong quý II năm 2019, NHCSXH huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm nợ quá hạn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng. Vận động người vay tham gia gửi tiết kiệm; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện hoàn thành 50% kế hoạch kiểm tra của thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, 50% công tác giám sát đối với các Hội đoàn thể nhận ủy thác theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách thời gian qua, nhất là kịp thời giải ngân các nguồn vốn, thu nợ, lãi đạt tỷ lệ cao. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cần triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư; tập trung tuyên truyền Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; tăng cường việc hướng dẫn hộ vay tính toán chi phí đầu tư và đề nghị mức vay phù hợp, đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh tránh tác động tín dụng đen. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát xuyên suốt trong hoạt động cho vay, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý một số trường hợp chây lỳ không có trách nhiệm trả nợ để mang tính răn đe với những hộ dân có tư tưởng lợi dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi./.

T/h: Lê Chinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)