THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 177

Hôm nay: 2,130

Hôm qua: 8,146

Tất cả: 6,641,776

Tuyên truyền một số điểm mới tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Tuyên truyền một số điểm mới tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Tuyên truyền và thực hiện giao dịch điện tử theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 13/3/2021

Tuyên truyền và thực hiện giao dịch điện tử theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 13/3/2021

Công khai số liệu Dự toán NSNN quý II/2021 của huyện Krông Ana

Công khai số liệu Dự toán NSNN quý II/2021 của huyện Krông Ana

Quy định về quản lý rủi ro trong Quản lý thuế

Tuyên truyền thông tư số 31/2021/TT-BTC Quy định về quản lý rủi ro trong Quản lý thuế.

Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, NĐ 52/2021-NĐ-CP

Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, NĐ 52/2021-NĐ-CP

V/v chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

V/v chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

V/v công bố công khai số liệu dự toán NSNN quý I/2021 của huyện Krông Ana

V/v công bố công khai số liệu dự toán NSNN quý I/2021 của huyện Krông Ana

Trao giấy chứng nhận Viet Gap cho Tổ hợp tác cây ăn trái an toàn Thành Phát và Tổ hợp tác Vải Ea Na

Sáng ngày 28/01/2021, UBND huyện Krông Ana tổ chức trao giấy chứng nhận Viet Gap cho Tổ hợp tác cây ăn trái an toàn Thành Phát, xã Ea Bông và Tổ hợp tác Vải Ea Na, xã Ea Na