V/v xin lỗi người dân khi thực hiện TTHC quá thời gian quy định

Cập nhật lúc: 08:26 20/11/2020

Chi nhánh VP đăng ký đất đai