Vv vận hành, điều tiết xả nước qua tràn hồ chứ thủy điện Buôn Tua Srah

Cập nhật lúc: 12:16 14/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • 2029T%C4%90BK.pdf Tải về

Vv vận hành, điều tiết xả nước qua tràn hồ chứ thủy điện Buôn Tua Srah

Công ty thủy điện Buôn Kuốp