V/v Thông báo quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Y tế

Cập nhật lúc: 13:45 20/02/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20(1)%202020-02-17%20%20QD%2060%20-ATTP.pdf Tải về
V/v Thông báo quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Y tế

Cục An toàn thực phẩm