V.v Thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLCL NLS và TS Sở NN và PTNT

Cập nhật lúc: 10:36 17/02/2020

V.v Thi tuyển chức danh chi cục trưởng Chi cục QLCL NLS và TS Sở NN và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk