Về việc triển khai thực hiện Công văn số 230/VPUBND-KGVX ngày 16/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

Cập nhật lúc: 19:40 16/04/2020

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 230/VPUBND-KGVX ngày 16/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

UBND huyện Krông Ana