Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT

Cập nhật lúc: 13:49 07/01/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20(1)%20SNNTB159.pdf Tải về
Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk