Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc CT MTQG XD NTM mới giai đoạn 2018 - 2020

Cập nhật lúc: 09:56 31/08/2018

135/TB-NN&PTNT ngày 28/8/2018

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn