Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa IX

Cập nhật lúc: 16:24 30/08/2018

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa IX

UBND huyện