Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa IX

Cập nhật lúc: 16:28 30/08/2018

Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa IX

UBND huyện