Tổ chức lấy ý kiến đề nghị công nhận xã Băng Adrênh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Cập nhật lúc: 13:54 18/11/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV1000_signed.pdf Tải về
Tổ chức lấy ý kiến đề nghị công nhận xã Băng Adrênh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

UBND huyện Krông Ana