Tình hình vận hành điều tiết, xả lũ hồ các hồ chứa thủy điẹn Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp và Srêpôk 3 ngày 13/9/2018

Cập nhật lúc: 12:21 14/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • 2032_TB_T%C4%90BK.pdf Tải về

Tình hình vận hành điều tiết, xả lũ hồ các hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp và Srêpôk 3 ngày 13/9/2018

Công ty thủy điện Buôn Kuôp 3