Tình hình vận hành điều tiết, xả lũ hồ các hồ chứa thủy điẹn Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp và Srêpôk 3 ngày 12/9/2018

Cập nhật lúc: 12:25 14/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • 2026TB_T%C4%90BK.pdf Tải về
Tình hình vận hành điều tiết, xả lũ hồ các hồ chứa thủy điẹn Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp và Srêpôk 3 ngày 12/9/2018

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp