Thông báo v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đền bù GPMB, nâng cấp xây dụng hệ thống thoát nước khu dân cư tại xóm 8, tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp huyện Krông Ana (giai đoạn 2)

Cập nhật lúc: 11:18 23/11/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB111_signed.pdf Tải về
Thông báo v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đền bù GPMB, nâng cấp xây dụng hệ thống thoát nước khu dân cư tại xóm 8, tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp huyện Krông Ana (giai đoạn 2)

UBND huyện