Thông báo v/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT

Cập nhật lúc: 08:51 02/01/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1558-TB-STTTT.pdf Tải về
Thông báo v/v thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT

Sở Thông tin và Truyền thông