Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực y tế

Cập nhật lúc: 08:48 02/01/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20(1)%202019%20Ve%20viec%20thay%20doi%20dia%20chi%20tiep%20nhan%20ho%20so%20va%20tra%20ket%20qua.pdf Tải về
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực y tế

Sở Y tế