Thông báo Số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố

Cập nhật lúc: 16:11 24/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20Thong%20bao%20so%20dien%20thoai%20duong%20day%20nong%20-%20Covid-19.pdf Tải về
Thông báo Số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế