Thông báo lịch Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 15:13 03/10/2018

Thông báo lịch Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện

UBND huyện