Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018

Cập nhật lúc: 10:22 02/08/2018

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018