Thông báo họp thành viên UBND huyện tháng 4/2018

Cập nhật lúc: 06:45 02/05/2018

UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết tại đây