Thông báo họp thành viên UBND huyện tháng 3/2018

Cập nhật lúc: 02:21 10/04/2018

UBND huện tổ chức họp thành viên UBND huyện tháng 3 để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018

Xem chi tiết tại đây