Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018

Cập nhật lúc: 14:30 08/05/2018

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018