Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất thuộc xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:07 14/11/2019

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất thuộc xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản