Thông báo chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Trưởng CA xã và chỉ huy trưởng BCH QS xã năm 2018

Cập nhật lúc: 02:38 08/03/2018


Xem chi tiết tại đây