Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 31 thửa đất thuộc khu dân cư Đông Nam, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 10:04 14/11/2019

Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 31 thửa đất thuộc khu dân cư Đông Nam, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản