TB công bố công khai dự thảo phương án sử dụng đất đối với diện tích 1.887,85 ha đất của công ty TNHH MTV cà phê-ca cao Krông Ana

Cập nhật lúc: 08:13 08/11/2018

TB công bố công khai dự thảo phương án sử dụng đất đối với diện tích 1.887,85 ha đất của công ty TNHH MTV cà phê-ca cao Krông Ana

UBND huyện