Quyết định về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 09:03 10/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 5%20QUY%E1%BA%BET%20%C4%90%E1%BB%8ANH%201270%20%C4%90CQH2020%20KRONG%20ANA.pdf Tải về
  • 2%20BIEU%20DCQH%202020%20HUYEN%20KRONG%20ANA.xls Tải về
Quyết định về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Ana

UBND tỉnh Đắk Lắk