Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Cập nhật lúc: 13:58 22/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • taptin-compressed.pdf Tải về

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

UBND tỉnh