Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Cập nhật lúc: 08:55 15/11/2018

Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

UBND Tỉnh