Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTTQ Giảm nghèo bền vững năm 2018 của các xã Dur Kmăl, Ea Na, Ea Bông, Băng ADrênh, Dray Sáp và thị trấn

Cập nhật lúc: 13:45 16/08/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1679Q%C4%90.pdf Tải về

Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTTQ Giảm nghèo bền vững năm 2018 của các xã Dur Kmăl, Ea Na, Ea Bông, Băng ADrênh, Dray Sáp và thị trấn

UBND huyện