Phương án ứng phó thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 16:27 16/01/2019

Phương án ứng phó thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Krông Ana

UBND huyện