Phương án cải tạo đồng ruộng để sản xuất nông nghiệp đồng thời tận thu sét để sản xuất gạch đến năm 2020 trên địa bàn huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 09:52 18/12/2018

Phương án cải tạo đồng ruộng để sản xuất nông nghiệp đồng thời tận thu sét để sản xuất gạch đến năm 2020 trên địa bàn huyện Krông Ana

UBND huyện