Dự HN trao đổi, đối thoại trong quản lý, tổ chức hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 10:45 27/07/2018

Dự HN trao đổi, đối thoại trong quản lý, tổ chức hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện