Đánh giá tình hình về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Cập nhật lúc: 15:29 07/08/2018

Đánh giá tình hình về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018