Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2018

Cập nhật lúc: 15:31 07/08/2018

Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2018