Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Đợt 12

Cập nhật lúc: 10:20 09/01/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20(1)%20Q44.pdf Tải về
Công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Đợt 12

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk