Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác triển khai phòng chống (cập nhật đến 20h00 ngày 16/02/2020)

Cập nhật lúc: 14:51 17/02/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20(1)%2070_%20Bao%20cao%20nCoV%2016_2_2020.pdf Tải về
Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác triển khai phòng chống (cập nhật đến 20h00 ngày 16/02/2020)

Sở Y tế