THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 89

Hôm nay: 4,840

Hôm qua: 10,209

Trong tuần: 15,049

Tất cả: 3,066,994

2555/UBND-KGVX (V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử)

V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử

2530/UBND-KGVX (V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI)

V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (ks)

870/SYT- KHNVY (Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid - 19)

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid - 19

904/QĐ-BYT (Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid - 19)

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid - 19