187/GM-UBND

Cập nhật lúc: 08:49 24/12/2018

Số hiệu 187/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp để bàn biện pháp thực hiện Quyết định ố 35/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 09/4/2018 của UBND huyện ề việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn huyện
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm