179/GM-UBND

Cập nhật lúc: 09:37 03/12/2018

Số hiệu 179/GM-UBND
Trích yếu GMH tổng kết công tác đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018, kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019 và ngày hội việc làm năm 2018
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành: 03/12/2018
Ngày có hiệu lực 03/12/2018
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm