12/GM-UBND

Cập nhật lúc: 08:37 21/01/2019

Số hiệu 12/GM-UBND
Trích yếu GMH tổng kết để đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành: 18/01/2019
Ngày có hiệu lực 18/01/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm