05/GM-UBND

Cập nhật lúc: 14:29 08/01/2019

Số hiệu 05/GM-UBND
Trích yếu GMH lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo UBND huyện và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành: 08/01/2019
Ngày có hiệu lực 08/01/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm