04/GM-UBND

Cập nhật lúc: 14:20 08/01/2019

Số hiệu 04/GM-UBND
Trích yếu GMH tổng kết đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành: 08/01/2019
Ngày có hiệu lực 08/01/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm